Bestuursleden gezocht

Actieve en gezellige GroenLinks afdeling Lelystad zoekt nieuwe enthousiaste bestuursleden. Binnen het bestuur van GroenLinks Lelystad is een vacature voor een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Het bestuur van GroenLinks Lelystad bestaat op dit moment uit 3 personen: een voorzitter, een secretaris en een algemeen bestuurslid. Graag maken wij het bestuur weer compleet tot vier of vijf vaste bestuursleden, die samen de afdeling GroenLinks Lelystad draaiende houden.

Wat doet het bestuur?

Het partijbestuur zorgt voor de continuïteit van de partij, betrekt de leden en sympathisanten bij wat er lokaal gebeurt, o.a. via bijeenkomsten en nieuwsbrieven, is verantwoordelijk voor de uitvoering van verkiezingscampagnes, beheert het budget en onderhoudt het contact met andere GroenLinks-afdelingen, op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Het bestuur vergadert gemiddeld eens in de zes weken, en schuift ook af en toe aan bij het overleg van de gemeenteraadsfractie.

De penningmeester

Taakomschrijving van de penningmeester:

  • Controle op inkomsten en uitgaven van de vereniging.
  • Inkomende en uitgaande facturen controleren en ontvangen/betalen.
  • Mede bestuursleden voorzien van financiële overzichten.
  • Opstellen van begroting.
  • Leveren van jaarstukken voor de ALV.
  • Kascommissie in overleg betrekken/controleren bij jaarstukken vereniging.
  • Aanwezig zijn bij de bestuurs vergaderingen van de vereniging.

De belangrijkste vereiste als penningmeester is dat je enige kennis hebt van boekhouding.

Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid liggen je taken niet vast, maar zal dat in overleg met de rest van het bestuur worden bepaald.

Voor beide functies geld dat je uiteraard sympathie hebt voor GroenLinks. Het is geen must om al lid te zijn van GroenLinks, maar je moet het uiteraard wel worden.

De procedure

Interesse, of wil je meer informatie? Neem contact op met het bestuur van GroenLinks Lelystad, Andries de Vries, voorzitter via adevries.lelystad.groenlinks@gmail.com of 06-42872165.

Kandidaten die na een gesprek geschikt worden bevonden, draaien eerst tenminste twee maanden mee in het bestuur als aspirant-lid. Wanneer dit wederzijds bevalt, worden zij aan de ledenvergadering voorgedragen als permanent bestuurslid voor een periode van tenminste twee jaar.