Naar een gastvrij en groen Lelystad voor iedereen

Een ontspannen, groen Lelystad waar iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en uitgedaagd wordt de eigen talenten volop te ontwikkelen. Aan dat perspectief wil GroenLinks de komende vier jaar graag werken.

We richten ons daarbij op drie pijlers: meedoen, duurzaamheid en talentontwikkeling. Natuurlijk gaan we ook verder met het vernieuwen van onze lokale democratie. We blijven initiatieven nemen om samenleving en overheid beter met elkaar te verbinden.

Download hiernaast ons gehele verkiezingsprogramma.