Begroting 2019 en de motiemarkt

Afgelopen dinsdag ging de raadsvergadering vooral over de begroting voor volgend jaar. En daarin worden best een paar mooie stappen gezet, al hebben we ook wat kritische kanttekeningen. Verder ondersteunt GroenLinks deze keer vier ideeën van de motiemarkt.

Afgelopen dinsdag ging de raadsvergadering vooral over de begroting voor volgend jaar. En daarin worden best een paar mooie stappen gezet:

 • Het college wil het op initiatief van ChristenUnie en GroenLinks (voorstel uit 2017) weer gestarte jongerenwerk stadsbreed uitbreiden: dat is goed om jongeren te helpen zich te ontwikkelen en hun kansen te grijpen, en voorkomt voor een aantal van hen een negatieve spiraal.
 • Voor de jeugdzorg komt er een aanvalsplan, waarbij de verkokering los gelaten wordt en alle aspecten (zorg, onderwijs, cultuur etc.) integraal worden betrokken.
 • Er komt structureel geld om onze inwoners te helpen hun initiatieven optimaal te ontwikkelen (ideeënmakelaar, Mensen maken de buurt, motiemarkt). We willen wel graag wat meer aandacht en geld voor innovatieve ideeën waarbij meer naar de geest dan de letter van de regels moet worden gekeken.

Natuurlijk hebben we ook kritische kanttekeningen.

 • We reikten ideeën aan voor de toekomst van de stad, die via “Lelystad Next Level” besproken worden.
 • Rond het station blijft het college hangen in incidentenpolitiek. Een heldere visie (waar de soap rond het fietsparkeren deel van uit maakt) blijft ontbreken.
 • Een vorig jaar aangenomen voorstel om goed te kijken naar (vaak dure) inhuur van personeel t.o.v. vaste krachten wil het college niet uitvoeren.
 • Er wordt weer meer geld uitgegeven aan parkeren, terwijl de inkomsten niet stijgen en de maatregelen voor fietsers nogal “houtje touwtje” zijn.
 • Duurzaamheid mag dan een belangrijk speerpunt in het raadsprogramma zijn, de vergroening van de economie ontbreekt geheel in de begroting, terwijl er bijvoorbeeld wel weer meer geld naar acquisitie gaat.
 • Wanneer we een inclusie-agenda kunnen verwachten (VN-verdrag Handicap) blijft vaag.

Motiemarkt

Gelukkig zijn er veel inwoners van Lelystad die via de motiemarkt met mooie voorstellen zijn gekomen. GroenLinks dient er vier van in (en ondersteunt natuurlijk andere initiatieven die bij ons passen):

 • Op initiatief van Sylvia Kers hopen we eindelijk een stapje te zetten om de gevaren van vuurwerk te lijf te gaan en overlast voor mens en dier en schadekosten te beperken.
 • Met Coert van Dam willen we graag dat bij bouwplannen maximaal rekening wordt gehouden met zonne-energie en andere lokale energie-bronnen.
 • We gunnen het GOL graag een aangepaste werkplek voor vrijwilligers.
 • Het kunstwerk “De Hemelspiegel” stond voor de verbouwing van het stadhuis op het Stationsplein. Tonia Hegemans idee dat kunstwerk weer uit de mottenballen te halen en bij de herinrichting een nieuwe plek op het plein te geven verdedigen we graag.

Volgende week neemt de raad besluiten. Het college is op veel punten redelijk op koers. Dan zal blijken of de raad dat ook (weer) is.

 

Download hieronder de tekst die fractievoorzitter Sjaak Kruis uitsprak tijdens de Algemene Beschouwingen.