De fractie blikt terug

Rond deze tijd kijken veel mensen terug op het afgelopen jaar, wat hebben we bereikt, wat ging er goed, waar kan het nog beter, zo kijkt ook de fractie van GroenLinks Lelystad terug op 2017

Natuurlijk gebeurt niet alles direct via voorstellen in de raadszaal. Mondelinge of schriftelijke vragen, de media opzoeken, of vragen aan de wethouder kunnen ook een prima methode zijn om zaken voor elkaar te krijgen. Zo kregen we dit jaar bijvoorbeeld aandacht voor de situatie van ‘t Lapp, dat onverwacht moest verhuizen, de afvalinzameling voor de hoogbouw, waar de drempel soms te hoog is en de kap van een plataan in de Kogge, die helaas niet meer gered kon worden. De betaaldata voor uitkeringen wordt in specifieke gevallen niet verschoven en het onderhoud aan de ruiterpaden is eindelijk, vooralsnog, goed geregeld.

Een van de mooiste resultaten, waar veel burgers bij gebaat zijn, vond plaats bij de begrotingsbehandeling. Daar zijn we met enkele andere partijen bij elkaar gaan zitten en dat heeft uiteindelijk geleid tot het terugdraaien van enkele bezuinigingen uit het verleden, op onder ander de bibliotheek, schuldhulpverlening, kunstzinnige vorming en taalonderwijs. Dat wordt mede betaald door het verminderen van inhuurkrachten door de gemeente. We zijn ontzettend blij dat we, in een fijne samenwerking met andere partijen, het geld hebben gekregen waar het nodig is.

Verder bereikten we onder andere:

  • Op duurzaamheid boekten we resultaat: alle nieuwbouw dient in principe gasloos te zijn, dit voorstel van ons haalde een meerderheid. Ook riepen we daarin op om een plan te ontwikkelen om de huidige woningvoorraad van het gas af te helpen. De duurzaamheidsnota scherpten we aan, waardoor Lelystad binnenkort een fairtrade gemeente wordt. Daarnaast is er geld beschikbaar gesteld voor het coöperatief huren van zonnepanelen en moet de gemeente zo snel mogelijk haar eigen auto’s vervangen door elektrische. Als gevolg van een voorstel van de motiemarkt komen er energiescans om de bedrijventerreinen te vergroenen.

  • De gebouwen van het middelbaar onderwijs zijn aan vervanging toe. Na lang zoeken en vergaderen heeft ons voorstel voor een ‘campus’ het gehaald. Dat wordt geen grote leerfabriek, maar een gebied van meerdere mooie, duurzame gebouwen, waarin ruimte is voor verschillende identiteiten en toch alle leerlingen samen zijn.

  • Op voorspraak van ons wordt natuur en landschap een belangrijk onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie. De komende jaren gaat daar veel spelen, met onder meer de Markerwadden, de gevolgen van het vliegveld, en de toeristische functie van de Oostvaardersplassen. Ons geadopteerd voorstel van de motiemarkt om een natuurbegraafplaats te onderzoeken haalde het ook.

  • De Warande was volop in beeld bij ons: zo zorgden we er na lang duwen en trekken voor dat de verkeerssituatie rondom de nieuwe MFA een stuk veiliger werd. Daarnaast komen er in de wijk voldoende zorgvoorzieningen. Ook haalde het voorstel, dat vanuit de wijk zelf kwam, om de haalbaarheid van een stadsboerderij te onderzoeken het.

  • Nog steeds kunnen te weinig mensen de sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams vinden. We hebben het college opgedragen ervoor te zorgen dat dat volgend jaar minimaal 70 % van de inwoners de teams gemakkelijk moet kunnen vinden.

  • Het project ‘tiny houses’ juichen wij toe, maar wel zorgden we voor de aanvulling dat het gestoeld moet zijn op duurzaamheid en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

De eerste zaken voor 2018 staan alweer op de rol. De parkeerdiscussie is nog lang niet ten einde. Gratis parkeren bestaat niet, en wij hechten aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Ook hebben we vragen gesteld over de keuze om fietsers soms te benadelen tov auto’s bij omleidingen, maar de antwoorden waren niet geruststellend. Dat geldt ook voor onze vragen waarom het jongerenlokaal nog steeds niet open is, een jaar nadat daar een motie voor is aangenomen. Uiteraard gaan we daar, en met vele andere onderwerpen, in 2018 mee voort.

Natuurlijk staan in maart ook de verkiezingen op het programma. Daar gaan we voor een mooi resultaat, door middel van een fatsoenlijke, inhoudelijke campagne.

 

De fractie van GroenLinks Lelystad wenst u in elk geval een mooie Kerst en een fijn, gelukkig 2018.

Bas, Bert, Hicham, Judith, Kadir, Peter, Sjaak