met elkaar in gesprek

Gemeenteraad gaat meer in gesprek met de stad

Je zou het in de hectiek van begroting en Flevokust haast over het hoofd zien, maar op 2 december nam de raad nog een belangrijk besluit. Het stuk heet “voorstel tot aanpassing werkwijze raad”. Dat klinkt saai. Maar dat is het niet.

In vervolg op de GroenLinks/PvdA- initiatieven “De gemeente doet mee” (principes over modernisering van de burgerparticipatie) en de Zomerraad besloot de gemeenteraad in hoofdzaak:

  • meer ruimte te nemen voor gesprek en discussie onderling en met insprekers over voorstellen door technische vragen meer digitaal en schriftelijk af te handelen;

  • inspraak in de plenaire raadsvergadering (weer) mogelijk te maken;

  • in vervolg op de zomerraad een dinsdag in de maand uit te trekken om (al dan niet themagewijs) te spreken met groepen uit de samenleving, instellingen en organisaties uit de stad.

Deze wijziging van de werkwijze vraagt aanpassing van een aantal reglementen en verordeningen. De bedoeling is dat de nieuwe manier van werken direct na de besluitvorming daarover in gaat. GroenLinks is een van de aanjagers van dit veranderingsproces. Dit zijn belangrijke stappen op weg naar een gelijkwaardiger gesprek over wat er in de stad gaande is tussen de daarbij betrokken partners.