Lelystad gasloos

De tijd van verplichte aardgasaansluitingen is voorbij, de Tweede Kamer zit in een afrondende fase van het proces om bij nieuwbouw geen verplichte aardgasaansluiting meer te hebben en om gemeentes de regie te geven in een route naar gasloze (bestaande) wijken.

Volgens de nationale energieagenda moeten alle woningen in 2050 vrij zijn van aardgas en de transitie van nieuwe en bestaande woningen naar andere vormen van energie zal veel tijd vergen.

Daarom willen wij met een motie, de gemeente Lelystad helpen om nu reeds voor te sorteren op de juiste weg en alle nieuwbouw vanaf heden gasloos op te leveren en met de  woningcoörperaties afspraken te maken over het onwikkelen van plannen om de bestaande woningen te transformeren.

 

Zie bijgevoegde PDF voor de complete motie, die Bas de Reus samen met enige andere partijen in de raadsvergadering ter stemming aanbood.