MFA Warande verkeersveilig?

GroenLinks Lelystad is bezorgd over de verkeersveiligheid rondom de MFA Warande, nu deze volgende week open gaat.
 

Bij de behandeling van de planning en financiering van de huisvesting MFA Warande een kleine twee jaar geleden heeft GroenLinks Lelystad al aan de wethouder gevraagd om extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de nieuwe accommodatie MFA Warande, waaronder ook de fiets- en voetgangersoversteek op de Buizerdweg.
De wethouder heeft ons toen verzekerd dat de verkeersveiligheid een aandachtspunt zou zijn bij de bouw van de nieuwe accommodatie.
Inmiddels zijn we meer dan 1,5 jaar verder en is de bouw van de MFA Warande nagenoeg afgerond, en is men bezig met de aanleg van de bestrating om de school heen. Op 8 mei aanstaande start de school al in het nieuwe gebouw!
Daarom heeft de fractie van GroenLinks Lelystad op 17 april jongstleden vragen over de verkeersveiligheid MFA Warande gesteld aan het college:

1. Welke maatregelen gaan er genomen worden betreft de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers rondom de MFA Warande?
2. Hoe gaat de oversteekplaats over de Buizerdweg vanaf het fietspad richting de school ingericht worden? Nu de bouw van de supermarkt naast de school nog plaatsvindt, is de situatie op de Buizerdweg vaak chaotisch en gevaarlijk met vrachtwagens die af en aan rijden, naast het reguliere verkeer richting Almere dat ’s ochtends hard over de Buizerdweg rijdt. We vragen ons af of dan volstaan kan worden met een oversteek zoals die nu is ingericht bij de tijdelijke schoollocatie. 
3. Is het een optie om het hele gebied van de buizerdweg tot aan bijvoorbeeld de afslag richting de wijk Hollandse Hout binnen de bebouwde kom te laten vallen zodat verkeersmaatregelen zoals een zebrapad en snelheidsbeperkingen veel gemakkelijker genomen kunnen worden? 
4. Zijn de geplande maatregelen op tijd klaar om bij de start van de school op de nieuwe locatie na de meivakantie een veilige verkeersafwikkeling te kunnen garanderen?