De jeugd komt met moties (foto: Ina Adema)

Motiemarkt Begroting 2017: bewonersbetrokkenheid ten top!

Het was een bijzondere ervaring, dinsdag 25 oktober in het stadhuis. Met maar liefst 32 initiatieven had de Lelystadse samenleving gereageerd op de mogelijkheid om met eigen voorstellen te komen voor de gemeentebegroting 2017 – 2020.

De deelnemers kwamen (op een enkeling na) goed beslagen ten ijs. De raadsleden lieten zich gedegen informeren. De afgelopen weken hebben we besproken welke voorstellen GroenLinks (al dan niet aangepast) over zou willen nemen. Daarbij bleek dat sommige initiatieven in onze ogen ook op een andere manier tot resultaat zouden kunnen leiden, waardoor er niet per sé een motie nodig is. Er werden ook voorstellen gedaan voor dingen waar de raad niet over gaat. En over een aantal kwesties denkt GroenLinks anders dan de initiatiefnemers. Die nemen we dan ook niet over. Om de initiatiefnemers zo goed mogelijk te informeren hebben we in de bijgevoegde tabel per motie aangegeven hoe we er over denken. Op 8 en 15 november zal blijken wat van al die voorstellen een meerderheid zal halen.

 

Voor GroenLinks is in ieder geval duidelijk dat dit initiatief van de motiemarkt zeer geslaagd is. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar dus. Waarbij het mooi zou zijn als we ook nog wat meer input van bewoners krijgen over de keuzes die het college maakt in de concept – begroting. Maar zo blijft er altijd nog wel wat te wensen.