Nieuws over Sjaak Kruis

Geef lucht ….. aan discussie Lelystad Airport

Het kamerdebat over de vraag “Lelystad Airport hoe dan ook open in april 2019” of “eerst herindeling van het luchtruim” wordt nog spannend: er ligt een helder advies vanuit de inspraak, met name gericht op de omringende provincies. Er heerst redelijk breed consensus dat de in de MER gemaakte fouten fatsoenlijk hersteld moeten worden. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer lijken er de logica van in te zien dat herindeling van het luchtruim cruciaal is voor een aanvaardbare combinatie van maatschappelijke gevolgen (geluids- en andere milieu-overlast) en economisch op termijn (nog enigszins) rendabel functioneren van Lelystad Airport. Voor het college van B en W (en de grote raadsmeerderheid) van Lelystad zijn het spannende tijden.

Lees verder

Gemeenteraad gaat meer in gesprek met de stad

Je zou het in de hectiek van begroting en Flevokust haast over het hoofd zien, maar op 2 december nam de raad nog een belangrijk besluit. Het stuk heet “voorstel tot aanpassing werkwijze raad”. Dat klinkt saai. Maar dat is het niet.

Lees verder

Stadshart verdient hoogste prioriteit: werk samen aan identiteit, kwaliteit en beleving

Hoe krijgen we grip op de problematiek van het Stadshart? Dat is een van de grootste uitdagingen waar Lelystad voor staat. CDA en GroenLinks willen een stevigere en op samenwerking gerichte aanpak van de problematiek onder regie van de gemeente. Daar is draagvlak voor onder eigenaren, ondernemers, culturele instellingen, wijkraad en betrokken inwoners. Het moet leiden tot een aantrekkelijk compact Stadshart, waar het aangenaam winkelen, wonen, uitgaan is. Een centrum met een eigen identiteit en aantrekkingskracht.

Lees verder

Coalitie gooit oude schoenen weg voor zij nieuwe heeft

Begrotingsbehandeling 2015

Het was een enerverende middag en avond, de begrotingsbehandeling 2015. Maar de discussie ging niet waar die wat GroenLinks betreft over had moeten gaan. Met haar begrotingsalternatief had de partij aangetoond dat de pijnlijke bezuinigingen op het sociale en culturele front grotendeels ingeruild konden worden voor bezuinigingen op stenen en de verkoop van de stad.

Lees verder

De prijs van betaald parkeren

In de parkeersoap Lelystad loopt weer een nieuwe aflevering. Dit keer is het college van B en W van mening dat er vanuit de algemene middelen (zeg maar de vrije begrotingsruimte, waaruit ook nuttige dingen als zorg en onderwijs moeten worden bekostigd) jaarlijks zo’n €330.000 moet worden bijgepast om de boel sluitend te krijgen. GroenLinks is bepaald nog niet zo ver, zo lieten we in de eerste raadssessie over dit voorstel weten.

Lees verder

Buurtrechten stap dichterbij

Het recht voor bewoners(-groepen) om de overheid uit te dagen en mee te bieden op het verrichten van taken, bv. in de buurt. Het recht om (goed georganiseerd) te beschikken over maatschappelijk vastgoed. Het recht om een ontwikkelingsplan te maken voor de buurt waarin je woont, waar de overheid dan serieus rekening mee moet houden. Arthur Wennekes, een van de initiatiefnemers van dit voorstel, lichtte het toe. En de gemeenteraad van Lelystad zette op 2 september de stap om hiermee te gaan experimenteren.

Lees verder