Stadhuisplein Lelystad

Stadshart: college weer bij de les?

“Openbaar toilet middelpunt discussie Stadshart”, kopte Omroep Flevoland. Deze karikatuur werd voor de camera mede gevoed door de SP-fractievoorzitter.

Sinds het verschijnen van het collegestandpunt over het rapport van retail – deskundige Paul Tankink was er de laatste twee maanden tussen veel partijen stevig gediscussieerd over de juiste benadering van “Lelystad: op weg naar een levendig Stadshart” (de titel van Tankinks rapportage). In het slotdebat werd aan de hand van de ingediende moties en amendementen meteen duidelijk hoe de grote meerderheid van de raad verder wil. Dan kan het niet verbazen dat niet alles meer uitgebreid aan de orde komt. Tenzij je natuurlijk als partij nauwelijks aan die eerdere gesprekken deel hebt genomen.

GroenLinks leverde een grote bijdrage. We kwamen samen met veel andere partijen met zes amendementen en twee moties. En daarmee werden belangrijke wijzigingen aangebracht in het collegevoorstel. “GroenLinks is niet enthousiast is over het rapport van Tankink.” Zo begonnen we onze eerste termijn. “Dat de toegevoegde waarde vooral is dat gemeente, eigenaren en ondernemers wat meer on speaking terms zijn is mooi, maar wel een magere uitkomst van het proces tot nu toe. Grootste probleem is dat het rapport van retail - analyse meteen op acties over gaat. Met die acties is veelal niet zo veel mis, maar de vraag is of ze het echte probleem oplossen. Er is geen sprake van een eenduidige visie en nauwelijks aandacht voor de integraliteit van de problematiek. Er werd niet of nauwelijks gesproken met partners uit het wonen, bewoners, de cultuur - jongerencultuur in het bijzonder, zorg, onderwijs, om maar wat functies te noemen, terwijl zij in het nieuwe DNA (zoals de VVD dat terecht noemt) van het Stadshart een grote rol gaan spelen. In stevige gesprekken met vooral VVD, PvdA en CDA, en daarna met anderen, vonden we elkaar eigenlijk verbazend goed en waren we het snel eens over de hoofdlijnen van de wenselijke richting.

Dat dit vertaald wordt in complexe besluitvormingsteksten met veel “jargon” vinden we jammer. Het maakt het voor anderen moeilijk volgbaar. Maar dat namen omwille van het resultaat op de koop toe. De wethouder kon, bij een dermate brede steun, moeilijk anders dan de wijzigingen accepteren. En dat deed ze ook. De essentie van de veranderingen van het collegebesluit zit voor ons hier in:

  • We eisen van het college dat zij, veel sterker dan in haar eigen voorstel, een werkwijze kiest waar in de verschillende partners (bv. wonen, cultuur, zorg, onderwijs) gelijkwaardig meedoen op basis van overeenstemming over het programma met, niet onbelangrijk, een gezamenlijke inzet van menskracht en middelen;

  • Het college kan verder met de deelplannen. Maar zij zal nu toch ook een (korte) samenhangende, anderen inspirerende visie moeten opstellen. Zo kan de raad steeds integraal afwegen wat zij het meest van belang vindt.

  • Dit geldt ook voor de financiën. Ook hier wilde het college er mee volstaan afzonderlijke deelplannen voor te leggen aan de raad. De raad wil de financiële ”startsituatie” goed in beeld hebben en de deelplannen in een totaalkader kunnen blijven plaatsen.

Tot zover de drie amendementen die onder aanvoering van GroenLinks werden ingediend en aangenomen. Tot het gezamenlijke overeengekomen totale pakket behoort verder:

  • Probeer niet het Stadshart sterker te maken door andere plekken (Bataviastad, wijkwinkelcentra, De Tjalk) te verzwakken. Een kleiner winkelareaal in het Stadshart is onoverkomelijk. Zorg dus vooral voor andere functies die een prettig verblijf daar bevorderen.

  • Experimenten met parkeren mogen, maar gok niet eenzijdig op “Een half uur gratis”.

  • Stem de ontwikkeling van Parkwijk, incl. mogelijk het voortgezet onderwijs goed af op andere centrumontwikkelingen. (Het werd niet in het amendement vermeld, maar wij dromen voorzichtig van een onderwijscampus: VMBO en VWO/HAVO bij elkaar.)

  • En ja, de raad wil een openbaar toegankelijke toiletvoorziening Een zaadje, ooit geplant door GroenLinks, werd onder aanvoering van D66 goed verwoord. Dit is vooral van belang voor rolstoelers en andere gehandicapten, die ons dat eerder vroegen.

Uiteindelijk stemde ook de SP voor een aantal amendementen en voor het geamendeerde voorstel. Typisch gevalletje van die heet opgediende soep ….