Zonnepanelen bij school

uitvoeringsnota duurzaamheid

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad unaniem voor de uitvoeringsnota duurzaamheid gestemd, en er was daarin een mooie rol voor GroenLinks weggelegd. Na maanden van overleg, waaronder ook veel gesprekken met verschillende instanties in en om de stad, ligt er nu een mooi pakket aan maatregelen.

Fijn dat er nu een plan ligt met daarin concrete acties! Het plan dat het college van B&W presenteerde was een goede basis, maar wat ons betreft nog niet voldoende. We hebben daarom, met gelukkig steun van de raad, verschillende wijzigingen aangebracht in het voorstel zodat we realisatie van de ambitie om straks CO 2 neutraal te zijn wat concreter kunnen gaan invullen. We hebben met wijzigingsvoorstellen onze stempel geprobeerd te drukken op het debat en de uitkomsten en dat heeft tot de volgende resultaten geleid: 

  • de gemeenteraad heeft unaniem besloten om er alles aan te gaan doen om een fairtrade-gemeente te worden, net als andere veel gemeenten al zijn. Dat gaat onder andere over inkoopbeleid en voedselbeleid.
  • de gemeente moet onderzoek doen naar het volledig elektrificeren van het wagenpark van de gemeente. Mocht dat geen onoverkomelijke problemen opleveren moeten de auto's bij de eerstvolgende aanbesteding worden vervangen door elektrische modelen.
  • er komt een fonds voor zonnepanelen. Particulieren kunnen zonnepanelen op hun dak aanvragen. Niet op de ouderwetse manier met een lening, maar door een deel van de opbrengt terug te storten. Zo geeft de gemeente geld uit, maar komt het ook weer terug. En op die manier merken de inwoners direct voordeel in hun portemonnee, wat het natuurlijk aantrekkelijker maakt.
  • er komt veel geld beschikbaar om het initiatief 'de Lelystadse boer' te ondersteunen. Dit is een collectief van boeren, veelal uit het gebied direct rondom het vliegveld, die willen proberen om alles rondom het vliegveld, zoals voedselinkoop en groenonderhoud, zo duurzaam mogelijk te doen. Ook wil het collectief onder andere lokaal voedsel aan de man brengen bij bijvoorbeeld Lelystadse horeca.
  • om dit alles te kunnen betalen zijn er andere, minder belangrijke, zaken gesneuveld. Op initiatief van GroenLinks is de zogenaamde fietsapp daar een van. Een app voor fietsers vinden we niet passend in het duurzaamheidsbeleid en het geld kan beter worden uitgegeven aan daadwerkelijke vermindering van de uitstoot, zoals we bijvoorbeeld met de elektrische auto's en de zonnepanelen hebben gedaan.
Al met al zijn we tevreden over de uitkomst en over onze inbreng daarin. Er ligt nu een plan waar veel mensen mee uit de voeten kunnen. Naast de plannen die er op ons initiatief al even liggen, zoals het vervangen van alle verlichting door LED, en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke daken, ligt er nu een mooi pakket aan maatregelen. We zijn er natuurlijk nog niet, maar de eerste stappen om de rest in te halen zijn eindelijk gezet!