Bomen planten in het Knarbos
Bomen planten in het Knarbos

Van parachutistenveld tot natuurgebied

In 2013 dreigde op een open veld middenin het Knarbos een biogas-vergistingsinstallatie gebouwd te worden. Mede door inzet van GroenLinks Lelystad kon dit plan niet doorgaan. Nu wordt het veld beplant met bomen.

Midden in het Knarbosgebied aan de Vogelweg ligt een open veld. Dit veld  werd, voor de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport, lange tijd gebruikt door parachutisten. Het was misschien wel vreemd om midden in een natuurgebied zo’n open veld te hebben, maar ja: het lag er nu eenmaal.

Biogasinstallatie in plaats van natuur?

Door de uitbreiding van de luchthaven verviel echter de behoefte aan dit veld. Daarop kwam HarvestaGG in 2013 op het idee op bijna het gehele grasveld (6,5 hectare) een bedrijf te vestigen, dat speciaal geteeld gras zou vergisten om daar biogas van te maken. De grondstoffen zouden in geheel Oostelijk Flevoland en vooral rond het vliegveld geteeld kunnen worden. Het biogas was bestemd voor de voertuigen op Schiphol, dat daarmee een lagere milleubelasting hoopte te bereiken.

Midden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waar het Knarbos deel van uitmaakt, zouden lange grote bedrijfshallen van 20 meter hoog verrijzen, die voor de fauna een ondoordringbare muur zouden vormen. In combinatie met de te verwachten stoet aan transportvoertuigen zou het met de rust in het gebied voorgoed gedaan zijn.

Breed verzet

Om dit mogelijk te maken waren zowel een bestemmingsplan wijziging van de gemeente Lelystad, alsook een wijziging in de EHS door Gedeputeerde Staten van Flevoland noodzakelijk. HarvestaGG had echter niet gerekend op het verzet van burgers, politici en natuurorganisaties. Want ook al zijn wij bij GroenLinks, en met ons vele anderen, niet tegen biogas, op deze locatie leek het ons niet zo’n goed idee.

Iedereen die de natuur een warm hart toe draagt, zo ook GroenLinks Lelystad, wendde al zijn kracht en invloed aan om dit idee van tafel te krijgen. Door het rondleiden van raadsleden in het gebied, het inspreken op voorbereidingssessies door de directeur van Flevolandschap, het indienen van zienswijzen, het schrijven van een brief door de gezamenlijke natuurorganisaties. Uiteindelijk trok HarvestaGG zich in 2014 terug.

Nieuwe natuur

Nu, 4 jaar later, is het gebied in het bezit van Het Flevolandschap en wordt het deze winter ingeplant met een keur van bomen en struiken. Nu wordt het weer een echt onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en van het Knarbos. GroenLinks is daar blij mee. Natuur en landschap zijn belangrijk, en zeker ook de EHS. Daarom zijn wij blij dat er nu, na 4 jaar, een mooi nieuw stukje bos zal ontstaan midden het prachtige Knarbosgebied.