Duurzame Windenergie

Veel ambitie, maar hoe maken we het waar?

De raad heeft unaniem voor de duurzaamheidsnota van de gemeente gestemd. Er zijn veel mensen bij betrokken geweest, en dat is te zien: met veel zaken is rekening gehouden. Duurzaamheid loopt door alle beleidsterreinen heen en heeft raakvlakken met veel andere onderwerpen.

 
De ambitie is dan ook hoog: energieneutraal in 2025. Veel zal afhangen van de uitvoeringsnota; die volgt later dit jaar en gaat vooral in op HOE we deze doelstelling gaan bereiken. 
 
Wij zijn blij met deze nota en hebben dus ook met volle overtuiging voor de nota gestemd. Op 2 punten hebben we, met steun van de raad, de nota zelfs nog kunnen aanscherpen:
  • Bij nieuw te bouwen woningen moet de gemeente gaan inzetten op energiearme woningen en waar mogelijk zelfs energieneutrale woningen.
  • Het begrip 'circulaire economie' zien wij in de breedste zin van het woord: hergebruik van materieel is hierbij heel belangrijk.
Op andere punten had de raad helaas niet de durf om iets concreter te worden en daadwerkelijk keuzes te maken:
  • We wilden de mogelijkheid open houden de NUON-reserves, die aanvankelijk bedoeld waren voor projecten die zichzelf weer terugverdienen in geld, ook in te zetten voor projecten die zich op een andere manier terug (bijvoorbeeld minder CO2-uitstoot) zouden verdienen.
  • We vroegen de raad om te kiezen voor volledig biologische landbouw op gemeentelijke gronden. De raad vond dit te ver gaan, maar de wethouder heeft gelukkig aangegeven dat er altijd gestreefd wordt naar zo duurzaam en biologisch mogelijk verbouwen.
  • Omdat de klachten steeds talrijker worden, en de signalen over ongezondheid en overlast steeds duidelijker, vroeger we het college om beleid te ontwikkelen voor gebruik van open haarden en houtkachels. De raad vond dit maar eng en ging hier niet in mee. 
Al met al zijn we tevreden dat we 2 belangrijke punten hebben binnengesleept, maar schrikken we wel van de afwachtendheid en angst bij veel partijen (ook gezien de voorstellen van oa de VVD en het CDA om zaken nog wat af te zwakken) zodra het wat concreter wordt. We hopen dat er in de uitvoeringsnota echt spijkers met koppen worden geslagen en dat de raad echt keuzes durft te maken.