Judith ging met de wethouder en een ander raadslid de situatie bekijken

Verkeersveiligheid voor schoolkinderen bij de Warande

GroenLinks spant zich al geruime tijd in voor de verbetering van de verkeersveiligheid voor kinderen en overige weggebruikers na de opening van de nieuwe school in de Warande.

Het is een lang verhaal, want reeds in mei stelde de fractie schriftelijke vragen en nu half september is de oplossing nog niet helemaal klaar. Voor de zomervakantie werd een motie van GroenLinks over de oversteek Buizerdweg bij MFA Warande unaniem aangenomen. Daarin werd gevraagd om voor de start van het nieuwe schooljaar te zorgen voor een veilige oversteek en een veilige verkeersafhandeling rondom de MFA Warande. (zie in de PDF's onderaan deze pagina, voor onze schriftelijke vragen en onze aangenomen motie)

Ook in de pers kreeg het ruim aandacht, zie Omroep Flevoland: GroenLinks zorgen over verkeersveiligheid warande  en  Omroep Flevoland: Veilige oversteekplaats mfa warande komt er

Inmiddels is er gelukkig veel aangepast door de gemeente. De fietsroute vanuit de Buizerdweg naar de MFA Warande is nu goed aangegeven en begaanbaar, er staan borden om het verkeer te waarschuwen voor overstekende kinderen en de snelheid is teruggebracht naar 30 km/h. Ook zijn de bewoners geïnformeerd over alle maatregelen en over de meest veilige fietsroute.

Toch is de fractie van GroenLinks nog niet tevreden. De toegezegde wegmarkeringen zijn nu, in de tweede schoolweek, nog niet aangebracht. Na vragen van onze kant zijn aan het einde van de eerste schoolweek wel oranje knipperlichten geplaatst om het verkeer ter plekke te waarschuwen. Ook is uitgelegd dat de wegmarkeringen zullen worden aangebracht zodra het droog is. We zijn benieuwd en wachten af!

Daarnaast zorgt het in- en uitladende bouwverkeer voor gevaarlijke situaties en overlast: het bouwverkeer parkeert of op de parkeerplaats van de school waardoor een verkeerschaos ontstond afgelopen maandag 11 september, of ze parkeren langs de Buizerdweg waardoor er maar 1 rijstrook beschikbaar is, met alle gevaarlijke situaties van dien. Gisteravond tijdens de raadsvergadering stelde raadslid Jack Schoone (Inwonerspartij) hier vragen over aan de wethouder, wat resulteerde in een bliksembezoek (op locatie) van wethouder Rentenaar woensdagochtend 13 september. Hier was onze fractie-assistent Judith Boertjens, alsook de heer Schoone bij aanwezig.

GroenLinks pleit voor extra verkeersmaatregelen en een laad- en losverbod tussen 08:00 en 08:45 en tussen 13:45 en 14:30, of een andere locatie waar men kan laden en lossen van de weg af, bijvoorbeeld op de oude schoollocatie. We hopen dat dit snel gerealiseerd gaat worden!