Afdeling

In de lokale partij-organisatie maken we onderscheid tussen de afdeling en de gemeenteraadsfractie.

De afdeling

…. bestaat uit onze leden, sympathisanten en het lokale partijbestuur (Andries de Vries, Marjolein van Rijn, Peter Wiss en Thijs Kuijpers). Het partijbestuur zorgt voor de continuïteit van de partij, betrekt de leden en sympathisanten bij wat er lokaal gebeurt, o.a. via bijeenkomsten en nieuwsbrieven, is verantwoordelijk voor de uitvoering van verkiezingscampagnes, beheert het budget en onderhoudt het contact met andere GroenLinks-afdelingen, op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Maar uiteindelijk hebben de leden het voor het zeggen, via de algemene ledenvergadering die we ongeveer 2x per jaar houden.

De fractie

… heeft de volgende samenstelling: Sjaak Kruis (fractievoorzitter) en Judith Boertjens (raadslid), Bas de Reus en Hicham Ismaili Alaoui zijn fractie-assistenten, en Peter van der Wal is fractie-secretaris. Elke donderdag voorafgaand aan de raadsvergadering houden we een openbare fractievergadering. Meedenken of meeluisteren is altijd mogelijk, maar aanmelden is wel fijn (petervanderwal70@gmail.com).

In deze raadsperiode besteden we veel aandacht aan de zorg (decentralisaties), duurzaamheid (we scherpten het duurzaamheidsbeleid flink aan), integratie (veel aandacht voor opvang en integratie van vluchtelingen), het stadshart (we kregen het als onderwerp behoorlijk op de politieke agenda, maar er moet nog heel veel gebeuren),  onderwijs (we initieerden het haalbaar maken van het idee van de schoolcampus in het middelbaar onderwijs), nieuwe natuur en landschap (eindelijk gaat er een visie komen op dat gebied), meedoen aan de samenleving door alle Lelystedelingen (m.n. zij die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben) en meer zeggenschap voor onze inwoners (we stonden mede aan de wieg van de Buitenraad, motiemarkt, stimuleren initiatieven als de buurtbegroting en ondersteunen actief groepen bewoners die onvoldoende gehoor krijgen in het stadhuis).