Nieuws

Lelystad gasloos

De tijd van verplichte aardgasaansluitingen is voorbij, de Tweede Kamer zit in een afrondende fase van het proces om bij nieuwbouw geen verplichte aardgasaansluiting meer te hebben en om gemeentes de regie te geven in een route naar gasloze (bestaande) wijken.

Lees verder

Omleidingsroutes fietsers

Werkzaamheden in de openbare ruimte zijn noodzakelijk, maar soms lijkt het erop dat met de automobilist wel rekening gehouden wordt, maar met de fietser veel minder of soms helemaal niet als het om omleidingen gaat, reden voor Bas de Reus, vragen aan het college van B&W te stellen

Lees verder

Sjaak Kruis lijsttrekker bij komende gemeenteraadsverkiezingen

De leden van GroenLinks Lelystad hebben Sjaak Kruis aangewezen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op plek twee komt Bas de Reus, die ook nu al raadslid is voor GroenLinks. Op deze manier wil GroenLinks ook de komende jaren haar constructieve en verbindende strategie in de raad voortzetten.

Lees verder

Zorgen om OV-concessie

De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben een onderzoek ingesteld om het busvervoer in die provincies gezamenlijk aan te besteden. Momenteel heeft Lelystad nog een eigen concessie, waardoor de gemeente relatief veel invloed heeft op oa de lijnvoering.

Lees verder

Afvalinzameling in de hoogbouw

Dit jaar is er besloten tot omgekeerd inzamelen, waarbij het plastic wordt opgehaald, en het restafval weggebracht dient te worden. Naderhand hebben we contact gehad met enkele bewoners van hoogbouw in Lelystad, en met ambtenaren van de gemeente hierover, en dat riep bij ons nieuwe vragen op

Lees verder

Pagina's