Nieuws

GroenLinkse voorstellen voor een groener en socialer raadsprogramma aangenomen

GroenLinks haalt meningen op in de stad op zaterdag 9 juni

“Een net stuk, maar de echte keuzes zal de gemeenteraad de komende periode moeten maken”, is wat GroenLinks fractievoorzitter Sjaak Kruis van het raadsakkoord vindt. Gisteravond werd over dit akkoord in de gemeenteraad gestemd. Daarbij zochten – en vonden- we al meteen een aantal aanknopingspunten in het akkoord om Lelystad groener en socialer te maken. De fractie diende daartoe 7 wijzigingsvoorstellen in, waarvan er 6 met grote meerderheid zijn aangenomen.

Lees verder

GroenLinks peilt meningen over raadsprogramma

Wordt het onderhandelingsresultaat van de formatie van een nieuw college van B en W een raadsprogramma of blijft het een coalitie-akkoord? Daarover besluit de Lelystadse gemeenteraad binnenkort. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks is op zaterdag 9 juni van 11 tot 14 uur in het Stadshart te vinden om de meningen te horen en ideeën vanuit de stad voor de uitwerking in ontvangst te nemen. Die kunnen dan gebruikt worden in het raadsdebat van 12 juni.

Lees verder

De raad mag stevig aan de bak!

De beoogde coalitie heeft haar akkoord gepresenteerd. Ze noemen het ‘een sprong voorwaarts’, maar daar houdt de vergelijking met Mao’s rampzalige beleid voor China, dat in 1958 dezelfde titel droeg, gelukkig op, aldus onze fractievoorzitter Sjaak Kruis in zijn reactie afgelopen dinsdag.

Lees verder

Gemeenteraad gaat voor maximale invloed op busvervoer in Lelystad

Gisteravond (15 mei) debatteerde de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks over de toekomst van het busvervoer. Dat was nodig omdat de provincie daar binnenkort beslissingen over neemt. Nu regelt de gemeente het busvervoer nog zelf, maar in de toekomst gaat de provincie daarover. De motie van GroenLinks (en anderen) om goed busvervoer voor Lelystad te behouden, werd door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder

Pagina's