Nieuws

Motie Visie Natuur en Landschap aangenomen

De gemeentelijke website kent bij de bestuurlijke kaders geen categorie “natuur enlandschap”. En dat is echt een gemis, want het leidt er toe dat vooral overgangs- en verbindingszones van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en kleinere natuurgebieden de dupe worden van andere ontwikkelingen.

Lees verder

Algemene beschouwingen Kadernota 2018 – 2020

“Kleine helden”, noemt Almudena Grandes ze. De inwoners van de stad, gewone mensen (maar wat is gewoon?). Ze maken in al hun veelkleurigheid de stad tot wat die is. Niet wij, het stadsbestuur, zij doen dat. De meesten doen dat zelfstandig, met elkaar. Anderen hebben soms, of meer structureel, wat hulp nodig om mee te doen in de samenleving. En daarvoor zijn wij er dan, het stadsbestuur. En we hebben nog een functie: we schetsen het toekomst perspectief van de stad. Want wat moet je nu zonder perspectief?

Lees verder

Succesvolle campagne van GroenLinks in Lelystad

GroenLinks kijkt terug op een goede campagne voor de tweede kamerverkiezingen in Lelystad. Aan onze rijdende keukentafel hebben we veel goede gesprekken gevoerd, volgens het motto #nietschreeuwenmaarpraten. Als afsluiter zijn we met een grote groep leden en campagnevrijwilligers gaan stemmen op de Marker Wadden.

Lees verder

uitvoeringsnota duurzaamheid

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad unaniem voor de uitvoeringsnota duurzaamheid gestemd, en er was daarin een mooie rol voor GroenLinks weggelegd. Na maanden van overleg, waaronder ook veel gesprekken met verschillende instanties in en om de stad, ligt er nu een mooi pakket aan maatregelen.

Lees verder

Pagina's