Nieuws

Geef lucht ….. aan discussie Lelystad Airport

Het kamerdebat over de vraag “Lelystad Airport hoe dan ook open in april 2019” of “eerst herindeling van het luchtruim” wordt nog spannend: er ligt een helder advies vanuit de inspraak, met name gericht op de omringende provincies. Er heerst redelijk breed consensus dat de in de MER gemaakte fouten fatsoenlijk hersteld moeten worden. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer lijken er de logica van in te zien dat herindeling van het luchtruim cruciaal is voor een aanvaardbare combinatie van maatschappelijke gevolgen (geluids- en andere milieu-overlast) en economisch op termijn (nog enigszins) rendabel functioneren van Lelystad Airport. Voor het college van B en W (en de grote raadsmeerderheid) van Lelystad zijn het spannende tijden.

Lees verder

Hoe duurzaam is onze stroom

Hoe duurzaam is de stroom die de gemeente Lelystad inkoopt, dit is de basis voor onze schriftelijke vragen aan het college. In de pers verschenen berichten dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor "vieze stroom". Dit deed ons afvragen welke keuze de gemeente Lelystad hierbij gemaakt heeft en hoe wij hier (indien nodig) iets aan kunnen doen.

Lees verder

Kleurrijke kandidatenlijst voor GroenLinks Lelystad

Kandidaten GroenLinks Lelystad GR2018

De leden van GroenLinks Lelystad hebben een prachtige kleurrijke kandidatenlijst vastgesteld  voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voorzitter Andries de Vries: “Met deze lijst heb ik er het volste vertrouwen in dat GroenLinks ook de komende jaren weer een verbindende politieke rol van belang gaat spelen in Lelystad.”

Bekijk onze lijst

Lelystad gasloos

De tijd van verplichte aardgasaansluitingen is voorbij, de Tweede Kamer zit in een afrondende fase van het proces om bij nieuwbouw geen verplichte aardgasaansluiting meer te hebben en om gemeentes de regie te geven in een route naar gasloze (bestaande) wijken.

Lees verder

Omleidingsroutes fietsers

Werkzaamheden in de openbare ruimte zijn noodzakelijk, maar soms lijkt het erop dat met de automobilist wel rekening gehouden wordt, maar met de fietser veel minder of soms helemaal niet als het om omleidingen gaat, reden voor Bas de Reus, vragen aan het college van B&W te stellen

Lees verder

Pagina's