Nieuws

Bomenkap

Op diverse plaatsen in de stad worden momenteel bomen gekapt, vaak bomen die gezichtsbepalend zijn voor de plaats waar zij staan, zoals bijvoorbeeld op de Meent. Zeker na de ongewenste bomenkap vorig jaar in het Stadspark was dit reden genoeg voor ons om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Lees verder

Schriftelijke vragen mbt Stadsverwarming Warande

In de nieuwe wijk Warande wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming, doch diverse bewoners willen graag energieneutraal wonen en dat is conflicterend met stadsverwarming, reden voor GroenLinks om hier vragen aan het college over te stellen.

Lees verder

De fractie blikt terug

Rond deze tijd kijken veel mensen terug op het afgelopen jaar, wat hebben we bereikt, wat ging er goed, waar kan het nog beter, zo kijkt ook de fractie van GroenLinks Lelystad terug op 2017

Lees verder

Geef lucht ….. aan discussie Lelystad Airport

Het kamerdebat over de vraag “Lelystad Airport hoe dan ook open in april 2019” of “eerst herindeling van het luchtruim” wordt nog spannend: er ligt een helder advies vanuit de inspraak, met name gericht op de omringende provincies. Er heerst redelijk breed consensus dat de in de MER gemaakte fouten fatsoenlijk hersteld moeten worden. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer lijken er de logica van in te zien dat herindeling van het luchtruim cruciaal is voor een aanvaardbare combinatie van maatschappelijke gevolgen (geluids- en andere milieu-overlast) en economisch op termijn (nog enigszins) rendabel functioneren van Lelystad Airport. Voor het college van B en W (en de grote raadsmeerderheid) van Lelystad zijn het spannende tijden.

Lees verder

Wanneer krijgen de jongeren hun lokaal?

De jongeren van Lelystad wachten al een jaar op de uitvoering van een motie om te komen tot een jongerenlokaal in de stad, reden voor GroenLinks raadslid Hicham Ismaili Alaoui om dit te onderzoeken en schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Lees verder

Pagina's