Nieuws

Zorgen om OV-concessie

De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben een onderzoek ingesteld om het busvervoer in die provincies gezamenlijk aan te besteden. Momenteel heeft Lelystad nog een eigen concessie, waardoor de gemeente relatief veel invloed heeft op oa de lijnvoering.

Lees verder

Afvalinzameling in de hoogbouw

Dit jaar is er besloten tot omgekeerd inzamelen, waarbij het plastic wordt opgehaald, en het restafval weggebracht dient te worden. Naderhand hebben we contact gehad met enkele bewoners van hoogbouw in Lelystad, en met ambtenaren van de gemeente hierover, en dat riep bij ons nieuwe vragen op

Lees verder

Terugblik op laatste half jaar

Nu de zomervakantie weer begonnen is, is het ook tijd om even terug te blikken op het laatste half jaar. Wat hebben we eigenlijk bereikt?

Hieronder een greep uit onze acties:

Lees verder

Motie Visie Natuur en Landschap aangenomen

De gemeentelijke website kent bij de bestuurlijke kaders geen categorie “natuur enlandschap”. En dat is echt een gemis, want het leidt er toe dat vooral overgangs- en verbindingszones van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en kleinere natuurgebieden de dupe worden van andere ontwikkelingen.

Lees verder

Algemene beschouwingen Kadernota 2018 – 2020

“Kleine helden”, noemt Almudena Grandes ze. De inwoners van de stad, gewone mensen (maar wat is gewoon?). Ze maken in al hun veelkleurigheid de stad tot wat die is. Niet wij, het stadsbestuur, zij doen dat. De meesten doen dat zelfstandig, met elkaar. Anderen hebben soms, of meer structureel, wat hulp nodig om mee te doen in de samenleving. En daarvoor zijn wij er dan, het stadsbestuur. En we hebben nog een functie: we schetsen het toekomst perspectief van de stad. Want wat moet je nu zonder perspectief?

Lees verder

Pagina's