Sjaak Kruis

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter, Algemene zaken, Begroting & jaarstukken, Wijken, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen

Sjaak Kruis (1957), fractievoorzitter van GroenLinks Lelystad, woont sinds 1980 in Lelystad en werkte in de 80-er jaren voor resp. de toenmalige RIJP en de provincie Flevoland aan Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij stapte over naar de gemeente Amersfoort waar hij o.a. als Hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling verantwoordelijk was voor het Wonen, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en Bouw- en Woningtoezicht. Na vervolgens een aantal jaren als strategisch manager in de corporatiewereld gewerkt te hebben, is hij inmiddels zelfstandig gevestigd (zie www.kruis-links.nl). Maatschappelijk samenwerken vanuit inhoudelijke opgaven staat centraal in zijn werk. Hij was verder lang actief in de vredesbeweging (bv. dagelijks bestuur van het IKV, tijdens de kruisrakettenkwestie), de STAL en deed juridisch werk voor Vluchtelingenwerk in Lelystad.

Behalve op deze terreinen ligt Sjaaks kracht vooral in strategie- en beleidsvorming en samenwerken aan een (nog ) mooier Lelystad, waarin lusten en lasten rechtvaardig verdeeld zijn.

Telefoon: 0622546116